ایروبیک (Aerobic) در واقع نوعی ورزش هوازی با شدت تمرینی نسبتأ بالا در مدت زمان کم است که حرکات موزون و ریتمیک را در بر گرفته و عضلات بزرگ بدن را به چالش می کشد. و در عین حال جزوء آسان ترین و اقتصادی ترین فعالیت های ورزشی محسوب می شود به طوریکه حتی می توان تمرینات ایروبیک را در منزل نیز انجام داد.